..
.
. .

mapel.pl > firmaMAPEL Spółka Jawna M. Burkot, P. Kołaczyk
Adres: ul. Ignacego Krasickiego 5
42-500 BĘDZIN
NIP: 625-234-26-83
Regon: 240671079


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281510

.